201T İşletmelerde Sera Gazı Hesaplamanın Temelleri

$250$395

Turkish flagBirçok işletme, iklim değişikliğine olan etkisini en aza indirebilmek, olası düzenlemelere karşı hazırlıklı olmak, karbon salımlarını kamuoyu ile paylaşabilmek, enerji verimliliğini artırmak ve/veya çevre alanında lider bir profil çizmek amacıyla sera gazı salımlarını yönetmenin yollarını arıyor.

Kaynak ve salım (örn; karbon ayak izi) envanterinin oluşturulması, risklerin değerlendirilmesi, salımların azaltılması ve performansın gözlenmesi için önemli bir ilk adımdır.

Bu ders, işletmelerde sera gazı salım hesaplamanın temellerini içeriyor. WRI/WBCSD Sera Gazı Protokolü Kurumsal Standartı’na dayanan ders materyalleri, aynı zamanda, sera gazı envanterlerine için uluslararası bir standart olan ISO 14064 Bölüm 1’i de ele alıyor. Online dersin tüm katılımcıları, ISO 14064 Bölüm 1’in bir kopyasını dersin bir parçası olarak indirebilecek.

Bu derste ele alınan başlıklar, uluslararası alanda kullanılan farklı kurumsal düzeyde sera gazı raporlama programları için de temel bilgileri içeriyor:

 • Karbon Saydamlık Projesi – Carbon Disclosure Project
 • U.S. DOE/EIA 1605(b) Programı
 • İklim Kayıt Sistemi – The Climate Registry
 • Meksika Sera Gazı Programı
 • Filipinler Sera Gazı Hesaplama ve Raporlama Programı

Ders programı, öğrenilen temel bilgileri ve ilkeleri uygulamanıza yardımcı olacak alıştırmalar ve sınavları da içeriyor.

Tüm katılımcılara Katılım Sertifikası verilmektedir. Yeterlilik Belgesi ise derslerin tamamlanmasından sonra yapılan sınavda başarılı olunduğunda ek bir ücret karşılığında verilmektedir.

Ele alınan ana kavramlar:

 • Sera gazı hesaplamanın ilkeleri
 • Sera gazı envanteri uygulamaları
 • Sera gazı envanterlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi
 • Bir işletme için sera gazı sınırlarının oluşturulması
 • Salım kaynaklarının belirlenmesi
 • Zaman içinde salımların izlenmesi, yeniden hesaplama ve baz yılın belirlenmesi
 • Sera gazı azaltım hedeflerinin belirlenmesi
 • Envanter kalite yönetimi
 • Sera gazı envanter raporunun hazırlanması
 • Doğrulama süreci

DERS PROGRAMI

Giriş ve Genel Bakış
İş Dünyası Uygulamaları
Organizasyonel Sınırlar
Operasyonel Sınırlar
İzleme, Hesaplama, Raporlama ve Yönetim
Veri Toplama ve Hesaplama
Ek Teknik Konular
Envanter Kalite Yönetimi
Sera Gazı Envanter Raporlarının Adımları
Sonraki Adımlar

Kimler katılmalı?

Sera gazı envanter yöneticileri, kurumsal çevre ve sürdürülebilirlik yöneticileri, yatırımcılar ve denetçiler başta olmak üzere karbon yönetimi ile ilgilenen herkes. Örneğin, bir müşteri şirketinin ‘karbon nötr’ olmasını istiyor ve sizden karbon ayak izini anlamalarına yardımcı olmanızı bekliyor. Bu ders, bir işletmenin sera gazı salımlarının değerlendirilmesi için gerekli bilgi altyapısına erişmenize destek olacak.

Bu ders, Dünya Kaynakları Enstitüsü – World Resources Institute (WRI), İklim Kayıt Sistemi – The Climate Registry ve Sera Gazı Yönetimi Enstitüsü – GHG Management Institute tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir. Türkçe versiyonu ise İklim Platformu tarafından hazırlanmıştır.

Bu kursun tamamlanması için toplam 16-20 saat çalışma süresi yeterli olacaktır.

Ücret: US$250-US$395

Dersi geliştirenler: Taryn Fransen (WRI) ve Angel Hsu (The Climate Registry)

İngilizce dersin eğitmenleri: Michael Gillenwater, Neil Kolwey, Taryn Fransen, Cynthia Cummis ve Lisa Grice

Türkçe dersin eğitmenleri: Pınar Bal ve Gülçin Özsoy

Türkçe Derslerin Kayıt Dönemleri: Üç ayda bir düzenlenir (Kasım-Şubat-Mayıs-Ağustos)

This course is currently unavailable for purchase (out of stock) because it is undergoing a technology update. This course is expected to be online and available again for purchase beginning 1 February 2021.

Save

Clear
SKU: N/A Categories: ,